CSO_Depo http://hkdepo.am/ Բարի գալուստ ՀԿ Դեպո պորտալ, որը ռեսուրս է հասարակական կազմակերպությունների համար և ներկայացնում է տեսական ու գործնական տեղեկատվություն ՀԿ զարգացման, կառավարման և ֆինանսավորման մասին։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում անցկացվելիք ՔՀԿ-ների հավաստագրային ծրագրում մասնակցության հրավեր http://hkdepo.am/hy/opportunity/call-for-participation-in-a-cso-certified-training-programme-to-be-conducted-by-the-american-university-of-armenia Ներածություն 2017 թ. հոկտեմբերի 24-ին Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում հայտարարեց Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար ուսումնական մոդուլներ մշակելու և ըստ դրանց դասընթացներ կազմակերպելու մասնագիտական/ուսումնական ծառայության հրավեր: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը:    Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրը մեկնարկել է 2016 թվականի դեկտեմբերին: Ծրագրի տևողությունը 34 ամիս է: Ծրագրի հիմնական նպատակը ՔՀԿ-ների ազդեցության ուժեղացումն է հանրային քաղաքականությունների գործընթացի վրա, իսկ առանձին նպատակներն են ՔՀԿ-ների կարողությունների ուժեղացումը կոալիցիաների կառուցման գործում և քաղաքականությունների շուրջ կառուցողական ու ռազմավարական փոխգործակցությունը կենտրոնական իշխանությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործընկերների հետ:   Հավաստագրային դասընթացներ   ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման երկարաժամկետ ֆորմալ մեխանիզմների ապահովման նպատակով մրցութային կարգով ընտրվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որն ունի համապատասխան մասնագիտական փորձառություն և փորձագետներ՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար ծրագրով նախատեսված ուսումնական մոդուլները մշակելու և ըստ դրանց դասընթացներ կազմակերպելու համար:   Դասընթացների ավարտից հետո ՔՀԿ-ների մասնակիցները կստանան ավարտական հավաստագրեր: Դասընթացների կայունության ապահովման համար դրանց ավարտից հետո Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը կշարունակի վճարովի հիմունքներով ՔՀԿ-ների համար այս դասընթացի մշտական անցկացման պրակտիկան՝ ծրագրում մշակված և ընթացքում ստացված առաջարկությունների հիման վրա ձևափոխված տարբերակով:    Ընդհանուր առմամբ, դասընթացին մասնակցելու է 100 ՔՀԿ ներկայացուցիչ: Նախատեսվում է, որ մասնակիցներից 60-ը կլինեն Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերից, իսկ մնացյալ 40-ը՝ Երևանից և հարակից մարզերից: Դասընթացը բաղկացած կլինի երկու մոդուլներից: Առաջինը կտևի 5 օր՝ օրական 8 ժամ: Դասընթացի առաջին փուլը կմեկնարկի 2017 թ. դեկտեմբերի 4-ին և կավարտվի 2018 թ. փետրվարին: ՔՀԿ-ների 7 խումբ կմասնակցի դասընթացի առաջին փուլին, խմբերից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի ՔՀԿ-ների մինչև 15 ներկայացուցչից: Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը դասընթացի առաջին մոդուլի ընթացքում մասնակիցներին կդասավանդի հետևյալ չորս հիմնական թեմաները.   Պետական բյուջեի հատկացումների և քաղաքականությունների իրականացման մշտադիտարկում, հանրային քաղաքականությունների խնդիրների հատկորոշում, փաստերի վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակում և վերլուծություն,  հանրային քաղաքականությունների իրականացում, ՔՀԿ-Կառավարություն և ՔՀԿ-ՏԻՄ երկխոսության ձևավորում, ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կառուցում և զարգացում:   Դասընթացն ավարտելուց հետո մասնակիցները պետք է տիրապետեն կոալիցիաների կառուցման և զարգացման ամբողջ գործընթացի հմտություններին, ինչը նրանց ինքնուրույն կոալիցիաներ ստեղծելու հնարավորություն կտա:   100 ՔՀԿ-ներից 50-ը, որ ավարտած կլինեն դասընթացի առաջին մոդուլը, հնարավորություն կունենան՝ ներգրավվելու ինկուբատորների մեջ, որոնք գործարկվելու են հունվարին: Դասընթացի ընթացքում ստացված գիտելիքները ինկուբատորներում յուրացված գործնական հմտություններով կատարելագործելուց և հարստացնելուց հետո ՔՀԿ-ները հնարավորություն կստանան՝ մասնակցելու ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների կոալիցիաների համար կազմակերպվելիք ենթադրամաշնորհային մրցույթներին, որոնք հայտարարվելու են ծրագրի շրջանակներում:       ՔՀԿ-ների ընտրության չափանիշներ.   ՔՀԿ-ները կա՛մ պետք է գործունեություն ծավալեն ծրագրի առնվազն մեկ թիրախային ոլորտում, կա՛մ թիրախային ոլորտներից առնվազն մեկը պետք է նախատեսված լինի ՔՀԿ-ների կանոնադրություններում՝ որպես գործունեության ուղղություն, ՔՀԿ-ները պետք է ունենան քիչ կամ միջին մակարդակի կարողությունների զարգացման փորձառություն ծրագրի թեմատիկ ոլորտներում, Բարձր մրցակցության պարագայում առավելություն կտրվի այն հայտատուներին, որոնք նախկինում չեն մասնակցել նմանատիպ դասընթացների:   Նախատեսվում է, որ դասընթացն ավարտելուց հետո մասնակից ՔՀԿ-ները ստացված գիտելիքներով կկիսվեն իրենց կազմակերպությունների մյուս աշխատակիցների հետ (ուսուցանողների ուսուցումների միջոցով) և կկիրառեն դրանք իրենց աշխատանքի մեջ:     Առավելություն կտրվի այն ՔՀԿ-ներին, որոնք իրականացնում են երիտասարդության և կանանց ուժեղացմանն ուղղված գործունեություն:     Հայտում պետք է առկա լինեն՝ Լրացված հայտը, Կանոնադրության պատճենը, Տեղեկատվություն վերջին տարվա ընթացքում ծրագրի թիրախային ոլորտներից մեկում կամ մի քանիսում իրանացված ծրագր(եր)ի մասին (եթե առկա է/են):   Մասնակիցների ուսուցանման, տեղափոխության, կեցության և սննդի հետ կապված բոլոր ծախսերը կհոգա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը:     Հայտերը կարող եք ներկայացնել ք. Երևան, Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2 (մուտքը բակի կողմից) հասցեով կամ ուղարկել info@armla.am էլ. հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով «Մասնակցության ՔՀԿ-ների հավաստագրային ծրագրում»՝ մինչև 2017 թ. նոյեմբերի 29-ը՝ ժամը 13:00–ը:   Մրցույթում մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով կարող եք կապվել Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հետ հետևյալ էլ. փոստի հասցեով՝ info@armla.am:   «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ն՝ ղեկավար կազմակերպությունը, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ հանդիսացող իր գործընկերների՝ «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի, «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության, «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, ինչպես նաև «Ագորա Սենթրըլ Յուրըփ» չեխական ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրը, որը նպատակ ունի՝ ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակության ձայնը և երկխոսությունը կառավարության հետ:   Ծրագրի թիրախային ոլորտների նախնական ցանկը ներառում է՝ արդարադատությունը և մարդու իրավունքները, կրթությունը, բիզնեսը, սոցիալական ոլորտը, աշխատանքը, գյուղատնտեսությունը և էներգետիկան:   Հայտը կարող եք բեռնել այստեղից,   2017-11-27 04:33:08 ՔՀԿ-ների հանդիպումը՝ Ազգային ժողովի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում http://hkdepo.am/hy/news/cso-meeting-in-the-national-assembly-standing-committee-on-economic-affairs Աղբյուրը՝ altprojects.am   «Այլընտրանքային նախագծեր խումբ» փորձագիտական հասարակական կազմակերպությունը ՀԿ Դեպո դրամաշնորհի մաս կազմող «Օրենսդրական... 2018-04-20 17:26:38 ՀԿ Դեպո ծրագրի «ՔՀԿ-ների կայունության ռազմավարություն» դրամաշնորհային ծրագրերն արդեն մեկնարկել են http://hkdepo.am/hy/news/cso-depo-cso-sustainability-strategy-grant-is-supporting-21-projects   «Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց ՀԿ Դեպո ծրագրի շնորհիվ սկսեցինք հասկանալ ինստիտուցիոնալ զարգացման կարևորությունը... 2018-05-07 16:14:52 Կայացավ «Բաց տվյալների բանալի» կրթական ծրագրի առաջին փուլը http://hkdepo.am/hy/news/open-data-key-for-ngos Ապրիլի 19-22-ը կայացավ «Բաց տվյալների բանալի ՀԿ-ների համար» 4-օրյա դասընթացը, որը կազմակերպել էր «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ-ն՝... 2018-05-07 19:52:48 Գործարկվել է արտասահմանում ուսում ստացած հայ մասնագտների դատաբազա http://hkdepo.am/hy/news/database-of-armenian-professionals-who-studied-and-worked-abroad-is-launched Source: www.regionalpost.org Armenian professionals who studied and gained experience abroad are called to engage in a new initiative aimed to contribute the development of post-revolution Armenia. We spoke to Arshak Tovmasyan, one of the founders... 2018-05-24 11:45:53 ՀԿ Դպրոց "Սեփական բովանդակությունը՝ ՀԿ-ների այցեքարտ" http://hkdepo.am/hy/news/ngo-school-for-csos-on-how-to-organize-the-content-and-communicate Միևնույն թեմայով դասընթացը կարող է զգալիորեն տարբերվել նախորդից՝ կախված մասնակիցների խմբից: Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի դասընթացների... 2018-06-23 16:09:18 Մամուլի հայտարարություն. հուլիսի 10-ին կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի աշխատարանը http://hkdepo.am/hy/news/press-announcement-armenia-turkey-cinema-platform-atcp-workshop-to-open-on-july-10-2018 Մամուլի հայտարարություն Հուլիսի 6, 2018 թ․ Կոնտակտային տվյալներ` Սոնա Կարապողոսյան, Ծրագրի ղեկավար +37491 328118; karapoghosyan.sona@gmail.com Երևան,... 2018-07-06 14:56:07 Մամուլի հայտարարություն. «Քարերի Պոեզիա. Անի» ցուցահանդեսը կբացվի հուլիսի 11-ին http://hkdepo.am/hy/news/press-announcement-poetry-of-stones-ani-exhibition-to-open-on-july-11-2018 Հուլիսի 6, 2018թ․                                                                        ... 2018-07-06 15:31:08