Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Այստեղ կարող են գրանցվել այն ՔՀԿ-ները, որոնք ցանկանում են զարգացնել իրենց և իրենց գործընկերների ներքին կարողությունները, միմյանց հետ աշխատել և կապի մեջ լինել Դեպո ծրագրի հետ. Եթե ուզում եք ներկայանալ այս բաժնում, նամակով դիմեք Ուստային


Ցանց


Համայնքային զարգացում, Բնապահպանություն
Երևան
Բնապահպանություն
Երևան
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Մեդիա, Երիտասարդություն, Կրթություն
Կոտայք
Սոցիալական ծառայություններ, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
Երևան
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Կրթություն
Երևան
Հանրային քաղաքականություն, Բնապահպանություն, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Բիզնես և տնտեսական զարգացում
Երևան