Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 13 հուլիսի, 2017

Էկոգյուղ ՀԿ «Էկոգյուղ» ՀԿ-ի առաքելությունն է խթանել գյուղական համայնքների զարգացմանը և <<կանաչ>> կենսակերպի որդեգրման շնորհիվ բնության պահպանությանը: Գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝ բնապահպանական կրթություն, էկո և ագրո տուրիզմ, այլընտրանքային էներգիա, թափոնների տեսակավորում և վերամշակում, օրգանական գյուղատնտեսություն: 
Շահառուներն են՝երիտասարդներ, գյուղական համայնքների բնակիչներ: 

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Բնապահպանություն