Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 12 հուլիսի, 2017

Կայուն էներգիայի զարգացման հիմնադրամ«Կայուն էներգիայի զարգացման հիմնադրամի»  առաքելությունն է օժանդակել Հայաստանում կայուն էներգիայի զարգացմանը: Հիմնադրամն օժանդակում է խոցելի խմբերի մարդկանց կենսապայմանների զարգացմանը՝ նրանց հնարավորություն տալով ունենալ էլեկտրականություն և տաք ջուր կայուն էներգիայի աղբյուրից, նպաստում է մաքուր էներգիայի աղբյուրների մասին տեղեկատվության մասսայականացմանը։

Կազմակերպության գործողությունների շահառուներն են՝
- կրթական, սոցիալական և մշակութային հաստատությունները՝ մանկապարտեզներ, դպրոցներ, մանկատներ, ծերանոցներ, մշակութային կենտրոններ և այլն,
- խիստ համեստ և համեստ միջոցներ ունեցող տնային տնտեսությունները, հաշմանդամություն ունեցող, բազմազավակ, զինվոր-ազատամարտիկների ընտանիքներին ապահովում ենք տաք ջրի համակարգերով անվճար,
- մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքները՝ արևային էներգիայով զարգացման ծրագրերի մշակում և իրականացում, առաջնահերթությունը տրվում է սահմանամերձ և սոցիալապես խոցելի համայնքներին:

Գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝ կայուն զարգացում, վերականգնվող էներգիա, արևային էներգիա, բնապահպանություն, համայնքային զարգացում:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Համայնքային զարգացում, Բնապահպանություն