Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 25 հունվարի, 2018

«ՎԱՐՍ» Բարեգործական հիմնադրամԳործունեության հիմնական ոլորտներն են առողջապահություն և մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Շահառուներն են՝ քաղցկեղով հիվանդ և քաղցկեղ վերապրած մանկածնության տարիքի կարիքավոր տղամարդիկ և կանայք։ 

 

Կազմակերպության տեսլականն է՝  քաղցկեղի ախտորոշմամբ և բուժմամբ զբաղվող
հաստատություններում որպես գործընթացի պարտադիր մաս՝ հիվանդներին անպայման տեղեկացվնել նախքան բուժումն սկսելը վերարտադրողական համակարգի բջիջների  սառնապահպանման անհրաժեշտության մասին: Ինչպես նաև՝ ապահովել բնակչության տեղեկացվածության բարձր մակարդակ քաղցկեղի մինչ բուժման, բուժման և հետբուժման գործընթացների ճիշտ և ժամանակին կազմակերպման մասին։

 

Գործունեության շահառուներն են քաղցկեղով հիվանդ և քաղցկեղ վերապրած, մանկածնության տարիքի կարիքավոր տղամարդիկ և կանայք։

 

Կազմակերպության առաքելությունն է զերծ պահել մարդկանց ամլացման վտանգից:

Մատուցվող ծառայությունները

 

 

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Առողջապահություն, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն