Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Հետազոտություն

Զեկույց Հայաստանի մշակութային ժառանգության ոլորտի մրցունակության բարձրացման մասին

Հրապարակված է` 06 հունիսի, 2017

Հետևելով Եվրոպայի խորհրդի «Մշակութային ժառանգության նշանակությու­նը հասարակության համար» շրջանակային կոնվենցիայով ամրագրված օրակար­գին՝ Եվրոպական Միության խորհրդի վերջերս կայացրած եզրակացությունները կրկնում են այն տեսակետը, որ մշակութային ժառանգությունը «ռեսուրս է կայուն զարգացող Եվրոպայի համար»։ Եվրահանձնաժողովը նաև ընդգծել է, որ մշակու­թային ժառանգության ներդրումը տնտեսական աճի և սոցիալական համախմբ­վածության ապահովման գործում թերագնահատված է՝ չնայած աճող գիտական ապացույցներին, և կոչ է արել Եվրոպայի համար կիրառել մշակութային ժառանգու­թյան նկատմամբ ինտեգրված մոտեցում։

Եվրոպական առանցքային զեկույցների և փաստաթղթերի լույսի ներքո սույն զե­կույցի Մաս 1­ը ներկայացնում է Եվրոպական Միությունում և Եվրոպայի խորհրդում մշակութային ժառանգության ոլորտի զարգացման հիմնական միտումների և զար­գացումների համառոտ նկարագիրը։ Այն ընդգծում է տնտեսական և սոցիալական ներուժի վրա նոր շեշտադրումը՝ նաև ապացուցահեն քաղաքականության միջոցով։
Ներկայացվում են կառավարման նոր մոդելները, հմտությունների զարգացումը, նո­րարարական ապրանքները, ծառայությունները և նոր տեխնոլոգիաները։

Մաս 2-­ում Հայաստանում մշակութային ժառանգության ոլորտում հիմնական շա­հագրգիռ կողմերից տվյալների հավաքագրումից և քննարկումներից հետո Հայաս­տանի մշակութային ժառանգության ոլորտի վերլուծություն է ներկայացվում։ Այս­տեղ ամփոփված է ՀՀ մշակույթի նախարարության պատասխանը մի շարք հարցե­րի և հարցադրումների՝ կապված մշակութային ժառանգության ոլորտում ներկայիս իրավիճակի հետ։ Որոշարկվում են մի շարք էական հարցեր, այդ թվում՝ նաև այլ շահագրգիռ կողմերի դիտարկումների ներառմամբ, որոնք մատնացույց են անում զարգացման և համապատասխան հասցեական գործողությունների համար պատ­շաճ ոլորտներն ու ուղղությունները։

Մաս 2­ում բարձրացված հարցերի հիման վրա Մաս 3­ը ներկայացնում է մի շարք առաջարկներ և բացատրում է դրանք այլ երկրներում գոյություն ունեցող պատշաճ աշխատակարգերի համատեքստում:


Օգտակար նյութեր ՔՀԿ-ների համար

Հրապարակված է` 16 մայիսի, 2017

Source: www.civilsociety.am

Օգտակար նյութեր

Այստեղ առկա են մեր ծրագրի կարողությունների զարգացման գործողություններին առնչվող բոլոր պրեզենտացիաները, օժանդակ նյութերը և այլ գրականություն: 

Հաղորդակցության հմտություններ դասընթացի պրեզենտացիա

Communications_Skills_Training_Presentation.pdf

Հաղորդակցության հմտություններ դասընթացի օժանդակ նյութեր

Communications_Skills_Training_Handouts.pdf

Հաղորդակցության հմտություններ (միայն անգլերեն)

Communication_Skills.pdf

Արդյունավետ թիմային հանդիպումներ (միայն անգլերեն)

Effective_Team_ Meetings.pdf

Ներկայացման հմտություններ (միայն անգլերեն)

Presentation_Skills.pdf

Եվրոպական միության արտաքին գործողությունների հաղորդակցության և տեսանելիության ձեռնարկ, 2010 (միայն անգլերեն)

EU_communication_and_visibility_manual.pdf

Սոցիալական մեդիա (միայն անգլերեն)

Social_Media.pdf

Հաղորդակցության ռազմավարություն (միայն անգլերեն)

Communication_Strategy.pdf

Մեդիա ռազմավարություն մշակելու ուղեցույց (միայն անգլերեն)

Guide _media_strategy.pdf
 

ՀՀ Տավուշի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության նախագիծը

Հրապարակված է` 28 ապրիլի, 2017

Այստեղ կգտնեք ՀՀ Տավուշի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության նախագիծը:


Աշխատանք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մարմինների հետ. ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության համար

Հրապարակված է` 14 ապրիլի, 2017

Այս ձեռնարկը մշակվել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը, ուսանողներին, ակտիվիստներին, երիտասարդ մասնագետներին և հասարակ քաղաքացիներին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համակարգի աշխատանքին ծանոթացնելու նպատակով:


ՄԱՐԴՈՒ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ: ՁԵՌՆԱՐԿ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հրապարակված է` 10 ապրիլի, 2017

The manual was prepared with the aim to inform the secondary school teachers and students about human trafficking and exploitation. This third edition was updated by IOM taking into account the changes in the legal and institutional frameworks to combat human trafficking in the Republic of Armenia. 
The manual incorporates three parts: theory studies that will enable an effective use of teaching materials on trafficking; eight lessons of the basic course on human trafficking and exploitation; modern strategies and techniques used in education to initiate a constructive and interactive teaching, discussion and assessment of human trafficking issues. 

Manual was updated to include the changes in the legal and institutional frameworks to combat human trafficking in the Republic of Armenia (as of February 2017).  Manual is approved by the Ministry of Education and Sciences and recommended as a didactic material for secondary school.

You can download both English and Armenian versions of the Manual here -  http://publications.iom.int/books/human-trafficking-and-exploitation-manual-teachers


Դադարեցնենք կոչել դրանք «փափուկ հմտություններ» (ռուսերեն)

Հրապարակված է` 30 մարտի, 2017

Они может и «skills», но не «soft».

Вы хороши в своей работе?


"Համաձայնության հասնելու ուղին" Բանակցություններ առանց պարտվողների

Հրապարակված է` 30 մարտի, 2017

Աղբյուրը՝ 

«Համաձայնության հասնելու ուղին» գրքույկն առաջարկում է հակիրճ, քայլ առ քայլ մշակված և փորձված մի ռազմավարություն, որը հնարավոր է դարձնում ցանկացած տիպի կոնֆլիկտների դեպքում հասնել փոխշահավետ համաձայնության: Այն նախատեսված է բուհերի ուսանողների համար, սակայն հավասարապես օգտակար կարող է լինել թե՛ պետական պաշտոնյաների, թե՛ գործարարների և թե՛ պարզապես ցանկացած անհատի համար:


Սույն գիրքը հրատարկվել է Եվրոպական Միության «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների եվրոպական նախաձեռնություն» (The European Initiative for Democracy and Human Rights / EIDHR) ծրագրի օժանդակությամբ
«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված «Դեպի նոր առաջնորդություն» ծրագրի շրջանակներում:


«Գլոբալ Քաղաքացիական ակտիվիզմի հոսքը» ուսումնասիրություններ (անգլերեն)

Հրապարակված է` 30 մարտի, 2017

Source: carnegieeurope.eu

Global Civic Activism in Flux

Richard Youngs,  Youssef Cherif,  Hafsa Halawa,  Vijayan Mj,  Adams Oloo,  Natalia Shapovalova,  Janjira Sombatpoonsiri,  Marisa Von Bülow,  Özge Zihnioğlu

Case studies from eight countries show how civic activism across the world is evolving and reveal crosscutting themes relevant to the future of civil society support.

  • Published March 17, 2017

Resources


Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Հրապարակված է` 15 մարտի, 2017

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ»

ՀԿ-ի հետ համատեղ և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացվող

«Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է

«Հանրակրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում» ուսումնասիրությունը:

 

Ուսումնասիրության շրջանակներում վեր են հանվել հանրակրթական դպրոցներում վճարովի պարապմունքների,

ներառական կրթության և դասագրքերի հրատարակման հետ կապված այն խնդիրները, որոնք կոռուպցիոն ռիսկեր են

առաջացնում: Արդյունքների ներկայացումից հետո զեկույցը հասանելի կլինի www.transparency.am կայքում:


The CSO Effectiveness Awareness Check

Հրապարակված է` 28 փետրվարի, 2017

You can check CSO Effectiveness by accessing this link.


Հայ-վրացական միջսահմանային ծրագրերով զբաղվող թիմը խթանում է բիզնեսի հնարավորությունները հարևան տարածքներում

Հրապարակված է` 15 փետրվարի, 2017

Source: www.eaptc.eu

EaPTC Support Programme is pleased to present the new edition of the “Guideline for starting business in Armenia and Georgia” developed and published by the EU-funded project “Cross-Border Economic Development” under the Armenia – Georgia Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme.

The publication is aimed at promoting and strengthening economic capacities and business relations in the bordering regions of Armenia (Tavush) and Georgia (Kvemo Kartli). The Guidelines will provide assistance for potential business partners from both countries, in particular in such issues as registration, taxation, licenses etc.

The (CED) Project is aimed at improving living conditions of the bordering communities in the Kvemo Kartli and Tavush regions and strengthening their cross-border potential, primarily in the field of agriculture.


Ծրագրերի կառավարման ռեսուրսներ (անգլերեն)

Հրապարակված է` 15 փետրվարի, 2017

For more information visit: www.fixmyprojectchaos.com

10 Skills That Employers Want From Project Managers

While developing our skills and learning new things is important for our self-improvement, one of our keys areas of focus is to ensure that our skills also match what employers want. We must find a way to stand out in a crowded market of applicants to ensure that we are considered for project management roles.

Our founder, Elise Stevens, reviewed 500 project management job advertisements across the globe, in order to find out what skills employers are seeking from their Project Managers.

Join our mailing list and we’ll email you our new e-book, for free. Our mailing list subscribers receive an email once a fortnight offering them free relevant resources, including our recent podcasts with renowned experts in their field. Perfect short bursts of inspiration that can truly enhance your career and personal life. Enjoy!