Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Այս ՔՀԿ-ները մատուցում են կարողությունների զարգացման ծառայություններ իրենց մասնագիտացման ասպարեզներում


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՀԿ-ՆԵՐ

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն

Սոցիալական ձեռնարկություն` "Ալտեռա"

Կոնտակտներ
Մատուցվող ծառայությունները
 

• Վիդեո արտադրություն․ վավերագրական ֆիլմեր, ուսումնական ֆիլմեր, կորպորատիվ կամ կազմակերպության գործունեությունը ներկայացնող ֆիլմեր, կոմերցիոն ֆիլմեր, սոցիալական հոլովակներ, հեռուստահաղորդումներ

• Աուդիո արտադրություն․ կոմերցիոն գովազդ, սոցիալական հոլովակներ, ռադիո հաղորդումներ

• Ինչպես նաև․ լուսանկարչություն, համակարգչային գրաֆիկա, մուլտիմեդիա արտադրություն, DVD-ների ավտորինգ և դիզայն, նկարահանում և մոնտաժ, սարքավորումների վարձակալություն, տեսանյութերի թարգմանություն և ձայնավորում, դասընթացներ ռադիոյի և հեռուստատեսության ոլորտի մասնագետների համար, վիդեո ֆորմատների կոնվերտացիա


Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

Կոնտակտներ
(+37410) 251575  
info-epf@epfound.am  
www.epfarmenia.am  
www.facebook.com/EPFArmenia
Ազատության 1/21, բն․ 23 Երևան, 0037, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 

ԵՀՀ–ն մատուցում է բազմապիսի ծառայություններ.
•    Քաղաքականության բարձրորակ վերլուծությունների պատրաստում և տարածում երեք լեզվով` հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն,
•    Հետազոտություններ և հարցումներ թե´ Հայաստանում, թե´ Կովկասում,
•    Շահերի պաշտպանություն (policy advocacy), քննարկումների կազմակերպում և շահագրգիռ կողմերին արդյունքների իրազեկում, քարոզարշավների իրականացում,
•    Ռազմավարական խորհրդատվություն և հանրային քննարկումներ,
•    Հանրային կարևոր խնդիրներին վերաբերող հեռուստատեսային և առցանց քննարկումների, թոք շոուների, սոցիալական հոլովակների նկարահանում և հեռարձակում,
•    Վավերագրական ֆիլմերի և մուլտերի արտադրություն և հեռարձակում,
•    Առցանց հարթակների ստեղծում տեղեկատվության փոխանակման, ցանցային գործունեության և առցանց ուսումնառության համար,
•    Գրքերի և այլ տպագիր ու էլեկտրոնային տեքստերի հրատարակում և տարածում,
•    Հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության կազմակերպում,
•    Դրամաշնորհների տրամադրում մրցույթների միջոցով,
•    Դասընթացներ երիտասարդների և համայնքների համար ծրագրերի կառավարման և ֆոնդահայթայթման վերաբերյալ,
•    Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում,
•    Սոցիալական նորարարության ճամբարների կազմակերպում,
•    Մտագործունեական կամ «Կրեատիվ խաղերի» կազմակերպում,
•    Կոնֆերանս հարմարություններ
•    Միջոցառումների կազմակերպում

 


Գորիսի մամուլի ակումբ

Կոնտակտներ
Մատուցվող ծառայությունները
 

Դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվություն
•    Ինչպես աշխատել մամուլի հետ
•    Ինչպես մրցունակ հայտեր գրել
•    Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում
•    Մեդիա գործիքները՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջոց
•    Համակարգչային դասընթաց
•    Էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներ
•    Մեդիագրագիտության դասընթաց
•    Հանրային մասնակցությունը տեղական մակարդակում
Տեղեկատվական և հրատարակչական նյութերի պատրաստում
•    Կազմակերպության կարողությունների գնահատում և  զարգացման պլանի մշակում
•    Հրատարակչական ծառայություն
•    Թերթի դիզայն
•    Տեքստերի հավաքում
•    Գրքերի, բուկլետների տեղեկատվական թերթիկների և այլ հրատարակչական նյութերի ձևավորում և տպագրում
Մեդիա ծառայություն
•    Գովազդային տեսահոլովակների պատրաստում
•    Տեսանյութերի, մուլտիմեդիա նյութերի պատրաստում
•    Ուղիղ եթերի կազմակերպում
•    Մամուլի ասուլիսի կազմակերպում

 


Աջակցություն Նոյեմբերյանին

Սոցիալական ձեռնարկություն` "«Գործարար կապեր» բիզնեսի աջակցության միջազգային կենտրոն"

Կոնտակտներ
+37491783283  
h.azibekyan@gmail.com  
http://tavushcf.am/  
Noyemberyan Region Youth Groups
Երևանյան 3 Նոյեմբերյան, Տավուշ, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 
Բիզնես ծրագրերի մշակում
Թարգմանություն
Շուկայի ուսումնասիրություն
Ներդրումային ծրագրերի մշակում
Հաշվապահական հաշվառում
Ռազմավարական պլանի մշակում
Համակարգչահին դասընթացներ
Համակարգչային ծառայություններ
 

Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ

Սոցիալական ձեռնարկություն` "Իղձ"

Կոնտակտներ
Մատուցվող ծառայությունները
 

Դասընթացներ հետևյալ թեմաներով՝ Համայնքային մոբիլիզացիա, Շահերի պաշտպանություն, Ռազմավարական պլանավորում, Համայնքի առողջապահական կրթում
Միջոցառումներ․ Միջոցառումների կազմակերպում, Տարածքի վարձակալություն, Ուսուցողական տարածքի տրամադրում՝ սարքավորումներով, Ազգային տոների,  ավանդական ծեսերի կազմակերպում
Արտադրություն․ Կարի արտադրություն (տիրկոտաժ, անկողնային պարագաներ, անհատական պատվերներ, ասեղնագործություն), Գունավոր տպագրություն (այցեքարտեր, բուկլետներ,պլակատներ, օրացույցներ, տպագրություն տարբեր առարկաների վրա)

 


Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ

Կոնտակտներ
+37410576670  
cdpf@cdpf.am  
http://www.cdpf.am/en/15/  
Civic Development and Partnership Foundation
Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, 208 սենյակ Երևան, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 


Ուսուցում
•    Ոչ-առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարում և կառավարում (Քաղաքացիական հասարակություն և ՔՀԿ գաղափարը, Կազմակերպական զարգացման պլանավորում և կառավարում, Ռազմավարական պլանավորում, Ոչ-առևտրային կազմակերպության խորհրդի զարգացում)
•    Ծրագրերի մշակում և իրագործում (Ծրագրի մրցունակ առաջարկի մշակում, Ծրագրի կառավարման ցիկլ, Տրամաբանական կառուցվածքը որպես ծրագրի պլանավորման և իրականացման արդյունավետ գործիք, Ծրագրային գործունեության  հաշվետվություն, Ծրագրի բյուջեի մշակում, Ծրագրերի ֆինանսական կառավարում և հաշվետվողականություն)
•    Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարգեր և ընթացակարգեր, Անձնակազմի հավաքագրում և ընդունելություն, Աշխատանքային նկարագրերի կազմում, Մոտիվացիոն համակարգեր, Կատարողականի գնահատման համակարգ, Անձնակազմի ուսուցում և զարգացում)
•    Ֆինանսական կայունություն և կառավարում (Ֆինանսական կայունության գործողությունների պլանավորում, Ոչ-առևտրային կազմակերպությունների ֆոնդահայթայթում, Սոցիալական ձեռնարկություն)
•    Արտաքին հարաբերություններ (Հանրային կապեր, Համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ)
•    Շահերի պաշտպանություն (Շահերի պաշտպանություն, Արդյունավետ ցանցերի ձևավորում, Ուժային քարտեզ, Սոցիալական համագործակցություն)
•    Մոնիտորինգ և գնահատում (Կազմակերպության ծրագրային գործունեության վերահսկում և գնահատում, Ծրագրի արդյունավետության գնահատում, Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներ)
•    Համայնքային զարգացում (Համայնքային զարգացում, Երիտասարդների մասնակցություն, Կամավորական աշխատանքների կազմակերպում, Համագործակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ)
•    Դասընթաց դասընթացավարների համար (Դասընթացավարի հիմնական հմտություններ, Դասընթացի վարման (թրենինգի) և ֆասիլիտացիայի առանձին գործիքներ)
•    Անձնային հմտություններ (Հաղորդակցության հմտություններ, Կոնֆլիկտի կառավարում, Թիմային աշխատանքի հմտություններ, Ներկայացման հմտություններ, Ժամանակի կառավարում, Բանակցային հմտություններ, Առաջնորդություն)
Խորհրդատվություն
•    Կազմակերպութան գրանցում
•    Կազմակերպության քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում
•    Ռազմավարական պլանավորում
•    Ծրագրի մրցունակ առաջարկի մշակում
•    Ծրագրերի կառավարում
•    Տրամաբանական կառուցվածքի մշակում
•    Ծրագրային գործունեության  հաշվետվություն
•    Ծրագրի բյուջեի մշակում
•    Ծրագրերի ֆինանսական կառավարում
•    Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (աշխատանքի ընդունում, կատարողականության գնահատում, մոտիվացիա, ընթացակարգեր)
•    Սոցիալական ձեռնարկության հիմնում և կառավարում
•    Շահերի պաշտպանության քարոզարշավի իրականացում
•    Աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ
•    Կազմակերպության գործունեության վերահսկում և գնահատում
•    Սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացում
•    Դասընթացի մշակում և մատուցում
Այլ ծառայություններ
•    Կազմակերպության ծրագրերի և գործունեության վերահսկում և գնահատում
•    Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մշակում, իրականացում, վերլուծություն
•    Կազմակերպական զարգացման կարողությունների գնահատում և պլանավորում
•    Շահերի պաշտպանության կարողությունների գնահատում
•    Սեմինարների, համաժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպում և վարում (ֆասիլիտացիա)

 


Արմավիրի զարգացման կենտրոն

Կոնտակտներ
Մատուցվող ծառայությունները
 

Խորհրդատվություններ

Դասընթացներ

Տեղեկատվության տրամադրում

Հետազոտություններ

Միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում

 


«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ

Կոնտակտներ
+37428422317, +37428422319  
gumiso@gumiso.am  
http://www.gumiso.am  
www.facebook.com/PandTNGO?fref=ts
Խարենացի 41 Գորիս, Սյունիք, 3201, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 

Դրամաշնորհների կառավարում

Դասընթացներ

Խորհրդատվություններ

Շահերի պաշտպանություն


ՀԿ Կենտրոն

Կոնտակտներ
+37432243315  
ngocenter@ngoc.am  
http://www.ngoc.am  
www.facebook.com/ngocenterarm/info?tab=page_info
Նժդեհի փող. 9/2a Վանաձոր, Լոռի, 2001, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 

ՀԿ կենտրոնի առաքելությունն է ժողովրդավարության կայացումը` քաղաքացիական հասարակության զարգացմամբ:
Կազմակերպության նպատակներն են.

  •  խթանել քաղաքացիական մասնակցությունը,
  • աջակցել սոցիալական արդարության հաստատմանը` ռեսուրսների հասանելիության ապահովմամբ,
  • աջակցել քաղաքացիական հասարակության դինամիկայի ուսումնասիրությանն ուղղված գիտահետազոտական աշխատանքներին
  • աջակցել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը հակակոռուպցիոն գործընթացներին:

Կազմակերպության շահառուներն են ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքահեն կազմակերպությունները, քաղաքացիների խմբերը և քաղաքացիական հասարակության այլ տարրեր/կառույցներ: ՀԿ կենտրոնի ծառայություններից օգտվող կազմակերպությունների թիվը գերազանցում է 1000-ը:

 


Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն (ԻԱԿ)

Կոնտակտներ
+37410560360  
foi@foi.am  
http://www.foi.am  
1/3 Փ. Բյուզանդ փ., 4րդ հարկ Երևան, , 0010, AM
Մատուցվող ծառայությունները
 

Շահերի պաշտպանություն և իրավական խորհրդատվություն
Թրեյնինգներ
Մոնիթորինգ