Այս դասընթացի ընթացքում Excel-ի միջոցով կպատրաստեք, կզտեք, կսորտավորեք և կվերադա-սավորեք Առողջապահության համաշխարհային կազմա-կերպության (ԱՀԿ) ամենատարածված վարակիչ հիվան-դությունների վերաբերյալ տվյալները` ըստ տարիների և Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի​​ երկրների:

Վարկած

Պատվաստանյութերով կառավարելի վարակիչ հի-վանդությունները շարունակում են անհանգստություն պատճառել տարածաշրջանի երկրներին եւ ազդել քաղա-քացիների ընդհանուր առողջության վրա:

Հարցեր

Հ1. Ո՞րն է 2009-2013թթ. տարածաշրջանի ամենա-տարածված վարակիչ հիվանդությունը: