Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Մարինա Գալստյան

  • Սոցիոլոգիական հետազոտություն
  • Կրթական հետազոտություն
  • Ծրագրերի գնահատում
  • Դիսկուրս վերլուծություն

Համառոտ կենսագրություն

 Մարինան մասնագիտությամբ սոցիոլոգ է, ունի հետազոտական ծրագրերի մշակման և իրականացման 7 տարվա փորձ: Հետազոտական նրա փորձը հիմնականում կրթության, երեխաների պաշտպանության, հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդական քաղաքականության ոլորտներում է: 2012 թ. ղեկավարում է կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնը (www.e-research.am), իսկ 2013 թվականից՝ Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը (www.ystudies.am): Մշակել և իրականացրել էսոցիոլոգիական հետազոտությունների տարբեր մեթոդաբանությունների վերաբերյալ դասընթացներ՝ խմբային քննարկման մեթոդաբանություն, կրթական հեազոտությունների մեթոդներ, ծրագրերի գնահատում:

 

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդաբանություն
• Կրթական հետազոտություն
• Ծրագրերի գնահատում
• Դիսկուրս վերլուծություն

 

Նախկին պատվիրատուներ

• Կրթություն հանուն կայուն զարգացման հիմնադրամ
• CARD
• Սեյվ դը Չիլդրեն հայաստանյան գրասենյակ
• «Այբ» ավագ դպրոց 

 

Կապ Փորձագետի հետ