Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Միքայել Հովհաննիսյան

ՀԿ Դեպո Փորձագետ

  • Ռազմավարական պլանավորում
  • Ծրագրի կառավարում

Համառոտ կենսագրություն

Միքայել Հովհաննիսյանն ունի հետ 12 տարվա փորձ Հայաստանի և Հարավային Կովկասի քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատելու ոլորտում: Պրն. Հովհաննիսյանն այս ընթացքում ներգրավված է եղել մի շարք կազմակերպությունների և նախաձեռնությունների աշխատանքներում՝ երիտասարդության, կրթության, հանրային մասնակցության, խաղաղաշինության, մարդու իրավունքի և ժողովրդավարացման ոլորտներում:

 

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Մոնիթորինգ

• Շահերի բախում հանրային կառավարման, տեղեկան ինքնակառավարման և բարձրագույն կրթության ոլորտներում

• Խորհրդատվություն

• ՀԿ-ի կարողությունների զարգացում

• Հակամարտությունների տրանսֆորմացիա

 

Նախկին պատվիրատուներ

• Եվրասիա Համագործակցություն հիմնադրամ

• Եվրասիա Համագործակցություն Քաղաքացիական հասարակության ֆորում

• Նիդեռլանդների Բազմակուսակցային ժողովրդավարության ինստիտուտ

• Care International

• ԵՊՀ Արաբագիտության ֆակուլտետ

• Հայկական մեթոդաբանական կոմիտե (ոչ ֆորմալ կազմակերպություն)

• ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստանի ներկայացչություն

• Դեպի Հայք հիմնադրամ

• Քաղաքական և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն

• "New Yerevan Times" անգլալեզու շաբաթաթերթ

• Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն