Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Տաթևիկ Մարգարյան

  • Կազմակերպության զարգացման գնահատում
  • Կազմակերպության կառավարում
  • Թրեյնինգներ

Համառոտ կենսագրություն

Տաթևիկ Մարգարյանն ունի ավելի քան 10 տարվա աշխատանքային փորձ մի շարք կազմակերպություններում: Տաթևիկն ավարտել է Կենտրոնական եվրոպական համալսարանը (Վարշավա): Ներկայումս նա աշխատում է որպես խորհրդատու-մասնագետ ՀԿ կառավարման, կազմակերպչական զարգացման և այլ ոլորտներում:

 

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Կազմակերպության զարգացման գնահատում
• Հետազոտություն և վերլուծություն
• Խորհրդատվություն
• Թրեյնինգներ
• ՀԿ կառավարում
• Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

 

Նախկին պատվիրատուներ

• Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (ՔԶՀՀ)Civic Development and Partnership Foundation
• Նոր սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտ
• "Counterpart International" կազմակերպություն
• «Ունիսոն» հասարակական կազմակերպություն
• Վորլդ Վիժն Հայաստան

 

Կապ Փորձագետի հետ