Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Արշավիր Ղուկասյան

  • Ծրագրի կառավարում
  • Արդյունավետ կառավարում

Համառոտ կենսագրություն

Արշավիր Ղուկասյանը կառավարման, ծրագրի ղեկավարման և շահերի պաշտպանության ոլորտների փորձառու թրեյներ է:

 

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Ծրագրերի կազմում և կառավարում,

• Շահերի պաշտպանություն,

• Կազմակերպության ռազմավարական պլանավորում,

• Կամավորների ղեկավարում:

 

Նախկին պատվիրատուներ

• Վորլդ Վիժն Հայաստան
• բարեգործական ՀԿ «Առավոտ»

Կապ Փորձագետի հետ