Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Լիլիթ Ասատրյան

  • Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Համառոտ կենսագրություն

Լիլիթը հիմնադիրն է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի-ՀԵԿԱ-ի, ՀՀ ԿԻն ձեռներեցների ցանցի, ՆՈՒՌԻԿ սոցիալական ձեռնարկության: Կին ձեռներեցների համաշխարհային ասոցիացիայի հայաստանյան նախագահն է: Ներգրավված է ազգային և միջազգային տարբեր, նաև կանանց մենթորության ծրագրերում: Հանդիսանում է WED (Կանանց ձեռներեցության օր) միջազգային շարժման հայաստանյան դեսպանը:

Աջակցում է մարզերի կանանց սկսելու և զարգացնելու սեփական գործը: ՀՀ-ում սոցիալական ձեռներեցության գաղափարը խրախուսողներից և հաջողությամբ իրականացնողներից առաջիններից է: Ձեռներեցության ոլորտում հավաստագրված դասընթացավար է ILO-ի և GIZ-ի մեթոդոլոգիաներով: 

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

• Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն

• Ինչպես սկսել և զարգացնել սեփական գործը

• Սոցիալական գործընկերություն

• Երիտասարդական/կանանց մասնակցություն

• Հանրային խոսք

• Թիմային աշխատանք

• Կամավորություն

• Առաջնորդություն

• Ծրագրերի կառավարում

Նախկին պատվիրատուներ

• ՕՔՍՖԱՄ Հայաստան

• ProSME

• GIZ

• World Vision

• Counterpart International Inc.

• British Council

Կապ Փորձագետի հետ