Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Կարեն Սարգսյան

  • Կազմակերպչական զարգացում
  • Բիզնեսի զարգացում
  • Համայնքների զարգացում
  • Հանրային քաղաքականության քարոզչություն և լոբիինգ

Համառոտ կենսագրություն

Կարենը տեսական գիտելիքները ձեռք է բերել տեղական և միջազգային պետական ու ոչ պետական կրթական հաստատություններում: Մասնագիտական փորձառությունը հիմնված է 15 տարվա գործնական աշխատանքի վրա` հետևյալ ուղղություններով. Կազմակերպությունների զարգացում (ԿԶ) և ռազմավարական կառավարում (ՌԿ), բիզնեսի զարգացում (ԲԶ) և համայնքային տնտեսական զարգացում (ՀՏԶ), նախագծերի կառավարում (PM) և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ՄՌԿ), հետազոտություններ/վերլուծություններ և շահերի պաշտպանության/ցանցային համագորակցություն:

Կարողությունների զարգացման և կազմակերպական զարգացման փորձը

• Ռազմավարական կառավարում/պլանավորում և կազմակերպությունների զարգացում/ախտորոշում/կարողությունների զարգացում/խորհրդատվություն և քոուչինգ
• Բիզնես մոդելավորում և ձեռներեցության կարողունակությունների զարգացում/ խորհրդատվություն/թրեյնինգ, start-up-երի զարգացում/մենթորինգ և բիզնես ֆասիլիտացիա
• Նախագծերի և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ֆունկցիոնալություն, թրեյնինգ/ խորհրդատվություն/քոուչինգ, ռազմավարության մշակում տարբեր տիպի կազմակերպությունների համար
•  Շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, կոնցեպցիայի զարգացում/ ռազմավարություն
•  Շահերի պաշտպանություն և լոբբինգ թրեյնինգ/խորհրդատվություն/ռազմավարության մշակում/քոուչինգ

Նախկին պատվիրատուներ

•    Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա
•    Կարիտաս Հայաստան
•    Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ
•    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա
•    Վորլդ Վիժն Հայաստան
•    ԵԱՀԿ Երևան
•    ՄԱԿ-ի գործակալությունները Հայաստանում
•    Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
•    Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն:

Կապ Փորձագետի հետ