Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 09 օգոստոսի, 2019

Սկարպ ներառական առողջական կենտրոն ՀԿ«Սկարպ» ներառական առողջական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1999 թվականին: Նպատակն էր ստեղծել մի կառույց, որը կխթաներ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների ինտեգրմանը հասարակություն: «Սկարպ» ՀԿ-ի նպատակն է աջակցել Հայաստանում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ լինել անկախ և հասարակության լիիրավ անդամ: Բազմամյա գործունեության ընթացքում Սկարպը, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, իրականացրել և իրականացնում է մի շարք երկարաժամկետ ծրագրեր հաշմանդամային սպորտի, մասնագիտական կողմնորոշման և կրթության, զբաղվածության, իրավունքների և շահերի պաշտպանության, մատչելիության, ներառման ոլորտներում, որոնք ունեցել են մեկ ընդհանուր նպատակ՝ ստեղծել մատչելի ապագա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Հաշմանդամություն ունեցող անձիք