Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 19 մարտի, 2019

Երիտասարդական Գաղափարներ ԵՀԿՀԿ–ի գործունեության առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում սոցիալ- տնտեսական և կրթության զարգացմանը նպաստող ծրագրերին, կազմակերպել շահագրգիռ անձանց ակտիվ մասնակցությունը աջակցելու սոցիալ- տնտեսական, կրթական և կենցաղային խնդիրների լուծմանը, աջակցել սոցիալապես խոցելի խմբերի մարդկանց կարիքների լուծմանը , հովանավորել տաղանդավոր երեխաներին, կազմակերպել կրթական, մշակութային, մարզական և այլ միջոցառումներ, համագործակցել պետական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ, կազմակերպել հոգևոր և  նյութական մշակույթի ուսումնասիրություններ և այլն:

 

ՀԿ–ի գործունեության հիմնական ոլորտներն են Սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, բնապահպանական, կրթական և զբոսաշրջիկության զարգացում։

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Կրթություն