Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 04 նոյեմբերի, 2015

Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը անձանց շահերի ընդանրության հիման վրա, ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքներ բավարարելու նպատակով ստեղծված կամավոր հասարակական միավորում է: Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են` օրինականությունը, կամավորությունը, իրավահավասարությունը, ինքնակառավարումը և հրապարակայնությունը: Կազմակերպության նպատակներն են` Երիտասարդներին իրազեկել սպասվող միջազգային կոնֆերանսների, սեմինարների, կրթական հեռանկարների և այլ միջոցառումների մասին:

 

Տեսադարան

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Երիտասարդություն