Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 04 նոյեմբերի, 2015

Մանկական զարգացման հիմնադրամՄանկական զարգացման հիմնադրամը Հայաստանում երեխաների իրավունքներով զբաղվող առաջատար կազմակերպություններից է, որի նպատակն է ապահովել երեխաների ներդաշնակ զարգացումն ու խոցելի խմբերի ինտեգրումը հասարակություն: Հիմնադրման պահից (2009թ.) մինչ օրս կազմակերպությունը մի շարք ձեռբերումներ է ունեցել. որակյալ ծառայություններ է մատուցում իր շահառու խմբերին՝ երեխաներին ու նրանց ընտանիքներին, կանխարգելում երեխայի զարգացման առաջնային և երկրորդային խանգարումների առաջացումը, նպաստում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մասնագետների կարողությունների զարգացմանը՝ հատկապես մարզերում: Հիմնադրամի գործողություններն ուղղված են նպաստելու երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի հզորացմանը, այլընտրանքային ծառայությունների ներդրմանն ու որակի ապահովմանը, ներառական կրթության համակարգի կայացմանը,  ինչպես նաև դեինստիտուցիոնալացմանը և երեխաների վերադարձին ընտանիքներ:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Երեխաներ