Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 19 մարտի, 2019

Դե Յուրե իրավապաշտպան ՀԿԿազմակերպության տեսլականն է՝ զինծառայողների իրավական վիճակի ամրապնդում, բռնության բացառում, անձի իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում:

 

Առաքելությունն է՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրավական գիտելիքների տարածում:

 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝

- զինծառայողների /պայմանագրային, պարտադիր/ իրավունքների պաշտպանություն,

- բռնության ենթարկված անձանց իրավաբանակն օգնություն,

- իրազեկում ՀՀ քաղաքացիներին իրավունքների իրացման մասին:

 

Շահառուներն են զինծառայողներ, բռնության ենթարկվածներ անաշխատունակ, կարիքավոր և անապահով անձինք:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն