Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 13 դեկտեմբերի, 2017

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն (ԻԱԿ)2001 թ. լրագրողների և փաստաբանների կողմից հիմնադրված Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը և այդ համակարգում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովմանը:

 
Մատուցվող ծառայությունները

Շահերի պաշտպանություն և իրավական խորհրդատվություն
Թրեյնինգներ
Մոնիթորինգ

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Հանրային քաղաքականություն, Մեդիա, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Քաղաքացիական կրթություն և հետազոտություն