Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 11 սեպտեմբերի, 2020

Ապագան մեր ձեռքերում ԵՀԿԱջակցություն հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանը

Աջակցություն բնության և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների լուծմանը

Աջակցություն մանկապատանեկական և երիտասարդության հիմնախնդիրների լուծմանը:

Զարգացնել և նպաստել հանդուրժողականությունը հասարակության մեջ:

Խրախուսել հասարակության մասնակցությունը և ուժեղացնել կապը ոչ ֆորմալ խմբերի, դպրոցների և կառավարության միջև:

Սակավ հնարավորություն ունեցող երիտասարդներ

Երիտասարդներ, բարձր դասարանի աշակերտներ, փորձագետներ, որոնք աշխատում են երիտասարդներր հետ:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Երիտասարդություն