Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 08 ապրիլի, 2019

Համագործակցության Կամար ՀԿ «Համագործակցության Կամար» ԲՀԿ-ն շահույթ և քաղաքական նպատակներ չհետապնդող հասարակական բարեգործական կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է՝ նպաստել Գորիս քաղաքի սոցիալապես անապահով բնակչության /միայնակ ծերեր, փախստականներ, հաշմանդամներ, կարիքավոր ընտանիքներ/ շրջանում աղքատության վերացմանը, անապահով խավերի, փախստականների ինտեգրմանը մեր հասարակության մեջ:

 

Շահառուներն են. Միայնակ ծերեր, փախստականներ, հաշմանդամներ, կարիքավոր ընտանիքներ

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Սոցիալական խնդիրներ