Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 15 մարտի, 2019

Առաջընթաց երիտասարդական ՀԿԿազմակերպության առաքելությունն է.

 

• Ակտիվացնել երիտասարդների մասնակցությունը հանրային, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման և զարգացման գործընթացներում,
• Ակտիվացնել երիտասարդության մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական գործընթացներում և օրենսդրության կատարելագործման նախաձեռնություններում,
• Նպաստել երիտասարդների կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը,  սեփական իրավունքների պաշտպանության բնագավառում գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը,
• Զարգացնել կամավորական աշխատանքի գաղափար ըերիտասարդության շրջանում,  աջակցել միջազգային ծրագրերին նրանց մասնակցությանը:​

 

Կազմակերպությունը հիմնականում գործունեություն է ծավալում երիտարադների շրջանում կրթամշակութային, առողջ ապրելակերպը խրախոսող և բնապահպանական ոլորտներում:

 

Շահառուներն են Հայաստանի Հանրապետության 16-30 տարեկան երիտասարդներ​:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Երիտասարդություն