Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 11 ապրիլի, 2019

Նանե բարեգործական միություն ՀԿԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .  Սոցիալհոգեբանական, իրավաբանական, բարեգործական

 

Շահառուներն են.  Մինչը 18 տարեկան կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ և նրանց ընտանիքներ

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական ևայլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացում

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Բարեգործություն, Սոցիալական խնդիրներ