We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Naneh Charity Union NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .  Սոցիալհոգեբանական, իրավաբանական, բարեգործական

 

Շահառուներն են.  Մինչը 18 տարեկան կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ և նրանց ընտանիքներ

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական ևայլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացում

Contacts


Sector

Charity, Social issues