Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 16 ապրիլի, 2019

Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն զարգացման հիմնադրամԳործունեության հիմնական ոլորտները Սոցիալական, բարեգործական, մշակութային, գիտական, կրթական և առողջապահական:

 

Շահառուները Կանայք, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, երիտասարդներ

 

Կազմակերպության առաքելությունը Զարգացնել հայրենական ձեռագործությունը, ապահովել սոցիալական, մասնագիտական զարգացման ծրագրեր և դասընթացներ Թալինի տարածաշրջանի կանաց, երիտասարդների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, նպաստել գենդերային հավասարությանը: Մեր գործունեության ընթացքում մենք նաև իրականացնում ենք ծրագրեր օգնելու քաղաքացիներին իրազեկված լինել իրենց համար անհրաժեշտ ոլորտների գործունեություններից և իրենց իրավունքներից:

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Առողջապահություն, Բարեգործություն, Կրթություն, Մշակույթ, Սոցիալական խնդիրներ