We are small teams doing BIG things!

Last updated 16 April, 2019

Talin Women's Resource Center Development FoundationԳործունեության հիմնական ոլորտները Սոցիալական, բարեգործական, մշակութային, գիտական, կրթական և առողջապահական:

 

Շահառուները Կանայք, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, երիտասարդներ

 

Կազմակերպության առաքելությունը Զարգացնել հայրենական ձեռագործությունը, ապահովել սոցիալական, մասնագիտական զարգացման ծրագրեր և դասընթացներ Թալինի տարածաշրջանի կանաց, երիտասարդների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, նպաստել գենդերային հավասարությանը: Մեր գործունեության ընթացքում մենք նաև իրականացնում ենք ծրագրեր օգնելու քաղաքացիներին իրազեկված լինել իրենց համար անհրաժեշտ ոլորտների գործունեություններից և իրենց իրավունքներից:

Contacts


Sector

Healthcare, Charity, Education, Culture, Social issues