We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Ajdahak NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .   բնապահպանական, կրթություն, օրգանական գյուղատնտեսություն, կենսաբազմազանության պահպանում, ձեռնարկատիրության զարգացում, էկոտուրիզմ և այլ:

 

Շահառուներն են.  Համայնքի բնակիչներ՝ ծնողներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ, աշակերտներ:

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Համայնքում էկոլոգիական մշակույթի լիարժեք ձևավորում: Համայնքում գյուղական, լեռնային տուրիզմի զարգացմանը նպաստող քայլերի իրականացում: Մանր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում:

Contacts


Sector

Environment, Education, Agriculture