We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 March, 2019

Apagayi lucumner NGOՄեր նպատակն է հիմնավոր լուծումների հավաքագրման, մշակման և մատուցման միջոցով կերտել`

- առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ իրավահարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանվածություն.

- պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, առևտրային կազմակերպությունների, ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար ֆինանսական, բիզնես, սոցիալական խորհրդատվության, ուսուցման և աջակցության միջոցով հասնել որակական փոփոխությունների և երկարաժամկետ արդյունավետ լուծումներով ապահովել հասարակության կենսագործունեության բարձրացում:

 

Շահառուներն են. Սպառողներ, անհատներ, ՔՀԿ–ներ, արհմիություններ, փոքր և միջին ձեռնարկություններ, խոշոր բիզնեսներ, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:

 

Մեր առաքելությունն է կառուցել կայուն և ուժեղ հասարակություն՝ շարունակական զարգացող գործարար միջավայրով և այդ միջավայրում մարդու իրավունքների գերակայությամբ:

Contacts


Sector

Human Rights Protection