We are small teams doing BIG things!

Last updated 08 April, 2019

Arm Volunteers BankԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են . Կամավորություն

 

Շահառուներն են. Մարդիկ, ովքեր փնտրում են կամավորական աշխատանք

Կազմակերպություններ, ովքեր փնտրում են կամավորներ

 

Կազմակերպության առաքելությունն է. ՀԿԲ-ի առաքելությունն է խթանել կամավորական աշխատանքի մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումը: