We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Armash Village Community Support and Development Center NGOԿազմակերպության գործունեության նպատակն է՝

 

1․ իրավական օգնություն և աջակցություն տրամադրել անձանց և իրականացնել շահերի պաշտպանություն,

2․ պետական ու ՔՀ կառույցների հետ համագործակցելով՝ պայքարել հանուն ճշմարտության, օրենքի գերակայության և արդարության,

3․ բնապահպանական պայքար տանել որսագողության, բուսականության ոչնչացման դեմ,

4․ աջակցել դպրոցականներին, մանկապարտեզներին և համայնքային մշակութային կառույցներին,

5․ նպաստել կանանց, երեխաների, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի լուծմանը,

6․ համագործակցել ՀՀ, Արցախյան և օտարերկրյա հասարակական այլ կազմակերպությունների հետ՝ տեղեկատվության, փորձի փոխանակման, համատեղ գործունեության համար,

7․ իրականացնել բարեգործական գործունեություն,

8․ գյուղական համայնքում աջակցել գյուղատնտեսներին, զարգացնել էկոտուրիզմ և սոցիալական ձեռնարկատիրությունը,

9․ ուշադրություն դարձնել սահմանամերձ բնակավայրերի խնդիրներին,

10․ իրականացնել կրթական, աղետների կառավարման ու փորձի փոխանակման ծրագրեր,

11․ աջակցել հայաստանյան արտադրողին, խթանել հայրենական արտադրանքի առաջնահերթ իրացմանը և սպառմանը:

 

Շահառուները Գյուղացիներ, գյուղական համայնքներ

 

Կազմակերպության գործունեության առարկաներն են՝

- իրականացնել քաղաքացիների շահերի պաշտպանություն,

- խթանել էկոտուրիզմի զարգացմանը,

- խթանել սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը,

- աջակցել գյուղական համայնքների զարգացմանն ուղղված քաղաքականությունների մշակմանը:

- իրականացնել բնապահպանական գործունեություն

Contacts


Sector

Social issues