We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 March, 2019

Creative Youth Cooperation NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները. Բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի, կայուն զարգացում, սպորտ, արվեստ, մշակույթ, ազգային փոքրամասնություններ, ԶԼՄ-ներ, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, կրթություն, միջազգային համագործակցություն, տարածաշրջանային ինտեգրում, գենդերային խնդիրներ, աղքատության վերաբերյալ խնդիրներ, կամավոր աշխատանք:

 

Շահառուներն են. Երիտասարդներ, հասարակության անդամներ

 

«Ստեղծագործ երիտասարդների համագործակցություն» հասարակական կազմակերպության առաքելությունն է դաստիարակել, հզորացնել և միավորել երիտասարդներին՝ ակտիվորեն մասնակցելու իրենց երկրի տնտեսական, մշակութային և հասարակական կյանքի զարգացման գործին։

Contacts


Sector

Social Services