We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Cultural Boundaries NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .   Մշակութային արժեքների պահպանում, հանրայնացում, Հայաստանում բնակվող տարբեր ազգերի մշակույթների հանրայնացում

 

Շահառուներն են.  ՀՀ քաղաքացիները, սփյուռքահայերը առանց տարիքային սահմանափակման

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  ՀՀ-ում հայկական մշակութային արժեքների պահպանում, հանրայնացում, մշակութային փառատոնների, աշխատարանների կազմակերպում, գիտահանամատչելի վավերագրական ֆիլմերի և սոցիալական հոլովակների արտադրություն:

Contacts


Sector

Culture