We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Gyumri Club NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են . Մշակույթ, կրթություն, տուրիզմ, սոցիալական ոլորտներ

 

Շահառուներն են.  Երիտասարդներ, կանայք, սոցիալապես խոցելի խմբեր, հասարակության լայն շերտեր

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Իրականացնել բազմաբնույթ ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք նպատակաուղղված կլինեն հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանը

Contacts


Sector

Education, Culture