We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 March, 2019

Hama-tegh social initiating boardԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են Կրթական, մշակույթային, արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններ, երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն տարածքային խնդիրների լուծմանը վերաբերվող գիտական միջոցառումներում.

 

Շահառուներն են. Երեխաներ ,ծնողներ սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ

 

Կազմակերպության առաքելությունը. Պայքարել երիտասարդության շրջանում հասարակական խնդիրների հանդեպ անտարբերության դեմ, ապահովել համայնքի դեռահասների և երիտասարդների իրազեկվածությունը իրենց հնարավորությունների (ուսման ,աշխատանքի բնագավառում) ինչպես նաև իրավունքների մասին.

Contacts


Sector

Social Services