We are small teams doing BIG things!

Last updated 10 April, 2019

New Generation Humanitarian NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .

-Մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանություն,

-Առողջության պահպանման մատչելիություն և հասանելիություն,

-Շահառու համայնքների և նրանցով զբաղվող կազմակերպությունների և ոչ ֆորմալ խմբերի հզորացում,

-Սոցիալական աջակցություն,

-ՀԿ-ի հզորացում։

 

Շահառուներն են.

-ԼԳԲՏԻ անձինք, ՏՍՏ-եր (տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ) և ԿՍԿ-եր (կանանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող կանայք),

-ԹՆՕ (թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ),

-Սեռական ծառայություն մատուցող անձինք,

-ՄԻԱՎ-ով և ՏԲ-ով ապրող անձինք,

-Փախստականներ, միգրանտներ,

-Դատապարտյալներ և կալանավորներ,

-Երիտասարդներ։

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Խթանել իրավահավասարություն, արդարություն, բազմազանություն, արժանապատվություն և բարեկեցություն մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության միջոցով։

Contacts


Sector

Human Rights Protection, Social issues