We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 March, 2019

New Bayazet Development Community Charity FoundationՆոր-Բայազետի զարգացման համայնքային բարոգործական հիմնադրամը ստեղծվել է, որպես եզակի մի կառույց, որը կոչված է համախմբել Հայաստանում և արտերկրում ապրող բոլոր այն բայազետցիներին, մյուս հայրենակիցներին և նրանց համախոհներին, ովքեր պատրաստակամ են իրենց ջանքերն ուղղել Նոր-Բայազետ քաղաքի կայուն զարգացմանը:

 

 

Հիմնադրամի նպատակներն են.

-մշակել և իրագործել Գավառում սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող ծրագրեր

-կազմակերպել շահագրգիռ անձանց ակտիվ մասնակցությունը աջակցելու Գավառ համայնքի սոցիալ-տնտեսական և կենցաղային խնդիրների լուծմանը

-նյութական օժանդակություն ցուցաբերել սոցիալապես անապահովներին, կարիքավոր միայնակ թոշակառուներին, ծնողազուրկ երեխաներին, զոհված ազատամարտիկների երեխաներին ու ընտանիքներին, հաշմանդամներին

-հովանավորել տաղանդավոր երեխաներին

-կազմակերպել մշակութային, մարզական և այլ միջոցառումներ

-օժանդակել Գավառի քաղաքապետարանին և նրան ենթակա հիմնարկներում առկա խնդիրների լուծմանը

-գործարարների հետ հաստատել բարեկամական կապեր

-համագործակցել պետական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ:

 

Հիմնադրամի խնդիրներն են.

-նպաստել քաղաքում սոցիալ-տնտեսական կյանքի բարելավմանը,

-մշակել գիտական, ուսումնական, ներդրումային և արտադարական ծրագրեր

-աջակցել գործարարության զարգացմանը, նպաստել տնտեսության, առևտրի և արդյունաբերության առաջընթացին

-խրախուսել առաջավոր գործարարներին, կազմակերպել հանդիպումներ, քննարկումներ, սեմինարներ, միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ

-աջակցել քաղաքում բնակվող սոցիալապես անապահով խավերին, միայնակ թոշակառուներին, ծնողական խնամքից զրկված երեխաներին, սոցիալապես անապահով իրավիճակում հայտնված անձանց, օժանդակե;լ նրանց կենսապայմանների բարելավմանը

-հիմնադրամն անձամբ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող է զբաղվել միայն իր կանոնադրությամբ սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով:

Contacts


Sector

Social Services