We are small teams doing BIG things!

Last updated 19 March, 2019

Chit Environmental and Mental Potential Development NGOՄեր առաքելությունն է տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանում, տարածել բարեկեցություն՝ փոխելով անհատական և կոլեկտիվ մակարդակներում առկա մտածողության և վարքագծային մոդելները:

 

Կազմակերպության նպատակներն են`

1. նպաստել Հայաստանում և տարածաշրջանում գիտակցականության ու ինքնաճանաչման մակարդակի բարձրացմանը,

2. հանրությանն առաջարկել մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական առողջությանը նպաստող գիտելիք ու ծրագրեր,

3. նպաստել տարածաշրջանով և մոլորակով մեկ դրսևորվող մտածողության նոր որակի կերտմանը, որը կխթանի քաղաքակրթական նոր և ավելի կայուն մոդելների արարմանը, ինչպես նաև համատիեզերական ​խաղաղության, սիրո մթնոլորտի և բարօրության առաջընթացին:

Contacts


Sector

Environment