We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Shirak Teachers' UnionԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .   կրթություն,

 

Շահառուներն են.  Ուսուցիչներ, գիտաշախտողներ, ուսանողներ, աաշկերտներ

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Նպաստել ուսուցիչների անհատական  և մասնագիտական որակների և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը՝ ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի զարգացման և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը

Contacts


Sector

Education