We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 March, 2019

Diaspora Armenian Students' CouncilՍփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի հիմնական նպատակն ու առաքելությունն է աջակցել ուսանողներին այն տարաբնույթ խնդիրների լուծման հարցում, որոնց նրանք առնչվումեն Հայաստանում՝ ուսումնական, սոցիալական, իրավական ոլորտներում:

 

Գործունեության հիմնական ոլորտներն են.

-սփյուռքահայ ուսանողների հիմնախնդիրները 

-հայրենիք-սփյուռք կապի ամրապնդում

-համահայկական միջոցառումներ 

 

Շահառուներն են՝ սփյուռքահայ ուսանողները:

 

 

Contacts


Sector

Social Services