We are small teams doing BIG things!

Last updated 15 March, 2019

The Voice of Silence«Լռության Ձայն» հասարակական կազմակերպության հիմնադրվել է 2013թ. հուլիսի 24: Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են  լսողության խնդիր ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունը, նրանց կարիքների գնահատումը և այդ ոլորտում սոց. հարցումների իրականացումը: Մեր առաջադրված խնդիրներից է` լսուղության խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ հասարակության իրազեկման բարձրացում,  հասարակության վերաբերմունքի փոփոխում` տարբեր դասընթացների, միջոցառումների միջոցով: Մեր քննարկումների շրջանակում է լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց կրթության հասանելիության խնդիրները:

Կազմակերպության առաքելությունն  էԲոլոր լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ապահովելհասարակության ներսում ազատ հաղորդակցվելու հավասար հնարավորութուններով և լինել լիարժեք քաղաքացի` օգտվելով բոլոր հնարավորություններից:

Ովքե՞ր են շահառուներն են` Լսողության խնդիրներ ունեցող անձիք, ընտանիքի անդամները, շահագրգիռ կողմերը:

Contacts


Sector

Disability