We are small teams doing BIG things!

Last updated 11 April, 2019

Tookhmanook NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են . Կրթության, Բնապահպանություն, հանրային կառավարման մշտադիտարկում, իրավապաշտպանություն

 

Շահառուներն են. Երեխաներ, խոցելի խմբեր՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, միգրանտներ, կանայք

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  «Թուխմանուկ» ՀԿ-ի նպատակն է բարելավել որակյալ կրթության համար պայմանները բոլոր երեխաների, այդ թվում  նաև խոցելի խմբում հայտվածների համար, ապահովել երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց ներդաշնակ, բնականոն զարգացման համար առողջ շրջակա միջավայրի պահպանությունը, նրանց կրթության իրավունքի իրացման համար առողջ ու տրամադրող միջավայրի հասանելիությունը, կրթական նորարար մոտեցումների ներդրմամբ արդիական ու երեխաների կարիքներին բավարարող, երեխայակենտրոն կրթության հասանելիությունը, արդիական մոտեցմամբ քաղաքացիական կրթության այդ թվում նաև՝ հակակոռուպցիոն կրթության ներդրումը դպրոցներում, երեխաների առողջ զարգացման համար ամուր և ներդաշնակ ընտանեկան միջավայրի ապահովումը:

Contacts


Sector

Environment, Education