We are small teams doing BIG things!

Last updated 10 April, 2019

Vahagni-XXI NGOԿազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են .

ՏԻՄ համակարգի կայացման աջակցություն, ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացման ու զարգացման աջակցություն, բնապահպանական խնդիրների վերհանում և լուծման աջակցություն

 

Շահառուներն են.

-նախկին Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների քաղաքացիներ,

- հասարակության ներկայացուցիչներ

 

 

Կազմակերպության առաքելությունն է.  Համայնքների հզորացում, քաղ հասարակության ակտիվ խմբերի հետ համագործակցությամբ և ներգրավմամբ

Contacts


Sector

Environment, Democratic Development, Social issues