Փոքր թիմերով մեծ գործեր

ՀԿ Դեպո փորձագետներ

Կարողությունների զարգացման փորձագետները ողջունում են Ձեզ և պատրաստ են օգնել Ձեր կազմակերպությանը. կապվեք նրանց հետ Ուստայի միջոցով

Գայանե Մկրտչյան

Ծրագրի կառավարում
Դրամաշնորհների կառավարում

Իզաբելլա Սարգսյան

Հետազոտություն
Մարդու իրավունքների տեսության և պրակտիկա
Ծրագրերի կառավարում

Միքայել Հովհաննիսյան

Ռազմավարական պլանավորում
Ծրագրի կառավարում

Մարինա Այվազյան

Ուսուցողական ծրագրերի զարգացում
Բիզնես հարկավորման թրեյնինգներ

Վարուժան Ավանեսյան

Ծրագրի պլանավորում
Մարդկային ռեսուրսների զարգացում և կառավարում
Ծրագրի կառավարման հմտություններ (օր.՝ տրամաբանական հենք)

Անահիտ Գևորգյան

Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն
Կանանց իրավունքների պաշտպանություն
Խորհրդատվություն
ՀԿ-ի կարողությունների զարգացում

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Ծրագրերի կառավարում
Ռազմավարության զարգացում
Ծրագրերի կազմում, ֆինանսների հայթայթում, դրամաշնորհների կազմակերպում
Կոնսորցիումների կառավարում
Թիմերի կառուցում, զորավորում և առաջնորդություն

Արսեն Խառատյան

Մեդիա հաղորդակցություն
Մեդիա գրագիտություն
Հակամարտությունների տրանսֆորմացիա
Հակամարտությունների կառավարում